How to share your ZenMate subscription ?

bezpečnosť

So you use Spliiit to share your ZenMate account? 

In this article, we are going to give you the best practices to adopt so that everything goes smoothly.

Important ❗ : The sharing of your ZenMate account is done thanks to the login, we advise you to use a password dedicated to it ! Indeed, by communicating your password, you give de facto access to the administration of your ZenMate subscription.

Method :

You can share your ZenMate account with up to 4 people.

The sharing of this subscription is done with the account identifiers.

Once connected to ZenMate, you have access to the dashboard, where you can find all the active devices.

How to sahre your ZenMate subscription ?

Here is your shared account 👍🏻!

ZenMate, ponuky, ktoré je možné zdieľať

Typ zdieľania

Zdieľanie hesla

Počet miest

5 Maximálny počet používateľov

Chcete zdieľať toto predplatné?

Spliiit je riešenie spoločného predplatného, ktoré vašej peňaženke urobí dobre!